Uvjeti korištenja

Jedi je autorsko djelo i brand obrta Dekoder iz Zagreba (u nastavku samo Jedi).

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici https://jedi.hr (i/ili mobilnoj aplikaciji) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Jedi-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Jedi-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici (i/ili mobilnoj aplikaciji) mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica (i/ili mobilne aplikacije) ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Jedi-a i drugih vlasnika autorskih prava.
Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije) korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije) isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja sadržajem digitalnog izdanja, Jedi je ovlašten od osobe koja koristi na isti način sadržaj naplatiti korištenje usluge u deseterostrukom iznosu od iznosa utvrđenog cjenikom.

Jedi se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije), za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije), te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije).

Isključenje odgovornosti

Jedi ne odgovara korisniku aplikacije za štetu nastalu zbog:
• nemogućnosti korištenja usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika,
• nedostupnosti usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile,
• grešaka u radu usluge,
• neadekvatnosti usluge za poslovne potrebe korisnika

Korisniku se pruža najam ove usluge u konačnom obliku, po principu "kakav jest" (eng. "as is") te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka ove usluge. Iako jedi radi kontinuirano testiranje i održavanje ove usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu same usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.
U svakom slučaju, Jedi će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Jedi ne odgovara korisniku usluge za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.